Geachte collega,

De afdeling Information & Facility Services is verantwoordelijk voor de schoonmaak van gebouwen. Graag willen wij op de hoogte blijven van uw ideeën over de kwaliteit van de schoonmaak. Het invullen van dit enquêteformulier kost u maximaal 2 minuten.

Uw mening over de schoonmaak is voor ons essentieel. Daarom benaderen wij steekproefsgewijs collega’s met het verzoek een mening te geven over de kwaliteit van de schoonmaak.

Na het openen van de site dient u een gebouw naam te selecteren.

Om het formulier te openen klik
hier.

Picture 4


Dear colleague,

The department Information & Facility Services is responsible for cleaning buildings.  
We would like to hear your ideas about the quality of the cleaning. 

It will take you no more than two minutes to complete this survey form.

Your opinion about the cleaning is essential for us. For this reason, we are approaching colleagues on a random basis, with the request to give an opinion about the quality of the cleaning. 

After opening the site please select a building name.

To open the form clik
here.

Picture 5